OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednáním na službu zákazník přistupuje na obchodní podmínky salonu.

Záloha
Od nových klientů je požadována záloha předem ve výši 500 Kč a to buď osobně v hotovosti anebo zaslat na účet 670100-2216205215/6210. Záloha slouží jako potvrzení rezervace a na pokrytí případného storno poplatku při nedostavení se na domluvený termín. Po uskutečněné službě se záloha odečte v salonu z koncové ceny služby.

 

Storno podmínky

•Bezplatné zrušení termínu

Sjednaný termín je možno zrušit nejpozději 24 hodin před začátkem služby na telefonu 736 120 268, emailem na pivonovamonika@gmail.com nebo zprávou na sociálních sítích.

•Storno poplatek

V případě nedostavení se na službu nebo neomluvení se včas na sjednanou službu, je zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 500 Kč na účet 670100-2216205215/6210 do 3 dnů od vyzvání k úhradě.

Reklamace
•Výsledek služby

Zaplacením služby zákaznice akceptuje výsledek služby a považuje se za spokojenou s výsledkem.
!Podstoupením služby zákaznice na sebe bere riziko možné alergické reakce!

•Reklamační nárok

Kosmetička garantuje správný technický postup a vhodně použitý materiál při službě. Reklamační
nárok nevzniká z důvodu alergické reakce zákazníka, kterou kosmetička nemůže nijak ovlivnit, ani předpokládat. Zákazník má v případě alergické reakce nárok na bezpečné odstranění řas zdarma.

•Reklamační lhůta

Reklamační nárok se posuzuje do 3 dnů od aplikace/realizace služby na základě osobního posouzení kosmetičky. Kosmetička musí posouzení zákaznici umožnit v této lhůtě Při delší lhůtě na nárok nebude
brán zřetel.

•Výsledek reklamace

Výsledkem reklamace může být oprava služby zdarma nebo poskytnutí slevy.

Případné další řešení sporu dle platné legislativy.